RECHT VAN RETOUR

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen.
1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u
vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u
aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 in de Algemene Voorwaarden
hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat
u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt
houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde
toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij
informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk
terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het
product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u
terug op het tijdstip dat als eerste valt.
6. Uitgezonderd van het recht van retour zijn volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

© 2017 - 2024 Memodiera | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel